بایگانی برچسب: علامت تجاری

برند چیست؟

برند

برای آن که بتوانیم تعریف مشخصی از برند داشته باشیم، لازم است که تعریف این واژه را در مسائل حقوقی کشور ایران، بررسی نمایید. از کلمه برند در زمانی استفاده می شود که خدمت یا محصولی در مرتبه و جایگاه اجتماعی مناسبی بوده و دارای اعتبار لازمه باشد. در خصوص برند هایی که دارای قدرت […]