ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

هنگامی که تصمیم دارید فعالیت های تجاری و اقتصادی خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید، می توانید بر اساس نوع فعالیت و اهدافی که برای آن تعیین کرده اید، از انواع ثبت شرکت ، انتخاب نمایید. اما برای ثبت شرکت سهامی خاص ، لازم است که تمامی اعضای شرکت، به عنوان سهامدار سرمایه اصلی را تامین کرده و در قبال تعهدات شرکت، متناسب با سهام اسمی مسئولیت های قانونی را پذیرا باشد.

لازم است بدانید که سهامداران بر اساس مبلغی که در شرکت سرمایه گذاری می کنند، صاحب درصدی از سهم شرکت خواهند شد که مطابق با آن در بدهی ها و سودهای حاصل از فعالیت شرکت نیز سهیم خواهند بود. این سرمایه موجود در شرکت به بخش هایی مساوی تقسیم خواهد شد که به هر بخش یک سهم گفته می شود.

اهمیت ثبت شرکت به صورت سهامی خاص

هنگامی که شرکت خود را به صورت سهامی خاص ثبت کردید، می توانید به عنوان شرکت هایی با فعالیت در حوزه های تجاری و بازرگانی فعالیت کنید و به طور عمده این حوزه فعالیت به صورت موضوع مشخص در اساسنامه شرکت ذکر خواهد شد.

از سویی دیگر برای تعیین نام شرکت نیز لازم است که حداقل از کلمه سه سیلابی استفاده کنید و ضرورت دارد تا عبارت سهامی خاص را همواره قبل یا بعد از نام تعیین شده شرکت به کار گیرید. در این نوع از شرکت، لازم است که حداقل سه نفر حضور داشته باشند که به طور معمول یک نفر ریاست هیات مدیره خواهد بود و اعضای دیگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت می شوند. همچنین در ثبت شرکت سهامی خاص ، حضور بازرس اصلی و علی البدل نیز الزام دارد.

بیشتر بدانید: ثبت برند تولید ماسک

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص

برای آن که بتوانید شرکت خود را در نوع سهامی خاص راه اندازی نمایید، باید ابتدا سی و پنج درصد از سرمایه ای را که در شرکت سرمایه گذاری می شود، در حساب شرکت پرداخت کرده و گواهی بانکی را همراه با مدارک دیگری که عنوان خواهد شد برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

همچنین مطابق قانون تجارت، می بایست اعضای شرکت مطابق با صورتجلسه تنظیمی در مجمع عمومی، اقدام به تعیین مدیران و بازرسین کرده و نام شرکت و روزنامه کثیرالانتشار را برای ثبت آگهی شرکت، را تایید نمایند که عمدتا این کار در زمان تشکیل شرکت، به صورت مجمع عمومی عادی انجام می شود.

می توان به عناصر اصلی شرکت در نوع سهامی خاص به اساسنامه، مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان، سهام اشاره نمود که در این جا به آن ها پرداخته ایم.

02 3 600x400 - ثبت شرکت سهامی خاص

اساسنامه :

اولین و مهم ترین رکن در ثبت شرکت سهامی خاص ، اساسنامه است که در آن تمامی نکات لازم در خصوص شرکت، در آن آورده خواهد شد. در اساسانامه به کلیه اختیارات و وظایف مدیران شرکت، بازرسان و اعضا اشاره شده و استراتژی های مناسب شرکت و ضوابط و روند اجرایی آن و مجامع عمومی، ثبت می گردد. در این سند مهم شرکت که بر اساس نظر اکثریت سهامداران خواهد بود، مواردی عنوان می گردد تا بتواند ضوابط و شرایط لازم در یک کار شراکتی را تعیین نموده و روند فعالیت شرکت را تضمین نماید.

از جمله مواردی که در اساسنامه آورده می شود می توان به نام شرکت، موضوع فعالیت و مدت آن، آدرس مرکز اصلی و میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکت، تعداد سهام با نام و بدون نام و نحوه انتقال سهام اشاره کرد. همچنین شرایط تبدیل سهام از بانام به بدون نام و کاهش یا افزایش میزان سرمایه آورده می شود.

از سویی دگیر، برای دعوت مجامع عمومی و زمان تشکیل و مقررات آن ها، تعیین و عزل مدیران و مدت زمان مدیریت و میزان وظایف ثبت می گردد. این موضوع در خصوص بازرسین نیز انجام شده و شروع و پایان سال مالی شرکت و زمان تنظیم سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آن ها بیان می گردد.

در نهایت برای ثبت شرکت سهامی خاص در اساسنامه لازم است که سهام های ممتازه تعیین شده و روش انحلال و تصفیه امور مشخص گردد.

مجمع عمومی :

هنگامی که لازم باشد، اعضای شرکت، در خصوص مواردی به اجماع نظر برسند، مجمع عمومی به عنوان یکی از عناصر مهم شرکت، ظاهر می شود که یک شرکت سهامی خاص، به آن وابسته خواهد بود. به عبارتی بالاترین قدرت شرکت سهامی خاص که می تواند در همه حوزه ها اختیار داشته و آینده شرکت و شیوه فعالیت و اداره آن را مطابق با قانون تجارت و اساسنامه شرکت را تعیین نماید، مجامع عمومی خواهد بود که به سه صورت مجمع عمومی فوق العاده، عادی و موسس شکل خواهد گرفت.

هیئت مدیره :

می توان گفت که هیات مدیره در زمان ثبت شرکت سهامی خاص ، به عنوان نماینده قانونی شرکت، اداره شرکت را برعهده می گیرد. هنگام تاسیس شرکت، توسط مجمع عمومی موسس، هیات مدیره تعیین خواهد شد و در سال های بعد، مجمع عمومی سالانه مسئول تعیین هیات مدیره خواهد بود. این گروه از میان سهامداران شرکت انتخاب شده و مدت زمان مدیریت آن ها متناسب با شرایط اعلام شده در اساسنامه می باشد که عمدتا بیش از دو سال نخواهد بود. این درحالی است که هیات مدیره می تواند مطابق مجمع عمومی به صورت مجدد انتخاب شده یا عزل گردد.

لازم به ذکر است که اعضای هیات مدیره، می تواند به صورت شخص حقیقی یا حقوقی باشد که در صورتی که شخص حقوقی در هیات مدیره باشد، لازم است که یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی نماید.

 مدیرعامل :

برای تعیین مدیرعامل در زمان ثبت شرکت سهامی خاص ، هیئت مدیره وظیف دارد که از میان اعضای شرکت یا شخصی خارج از آن را به عنوان مدیرعامل انتخاب نماید که مطابق با قانون تجارت، مدیرعامل نمی تواند همزمان ریاست هیات مدیره را نیز برعهده داشته باشد. همچنین حوزه اختیارات ایشان، مطابق با وظایفی است که از سوی هیات مدیره به وی تفویض شده باشد و به عنوان نماینده شرکت، حق امضا را دریافت خواهد کرد.

بیشتر بدانید: مراحل درخواست پلمپ دفاتر قانونی

بازرسان شرکت :

به جهت آن که نظارت بر عملکرد هیات مدیره نیاز است و بررسی گردش های مالی شرکت و عملکردهای شرکت باید انجام شود، از سوی مجمع عمومی عادی، اقدام به تعیین بازرس و بازرس علی البدل کرده که دوره فعالیت ایشان یک سال می باشد که می تواند در دوره های بعدی نیز انتخاب گردد. لازم به ذکر است که بازرسین نبایستی دارای سابقه قضایی بوده و نسبت نزدیکی با اعضا و مدیران شرکت داشته باشد.

سهام شرکت :

سهام شرکت، همان سرمایه ای است که اعضای شرکت برای شرکت منظور کرده و تعهدات و منافع آن ها را در شرکت تعیین می کند. این سهام به صورت مساوی تقسیم بندی شده است که  قانون حداکثری مبلغ اسمی برای هر سهم  هنگام ثبت شرکت سهامی خاص ، تعیین نشده است. در این نوع از شرکت سهام به صورت بانام، بی نام و ممتاز خواهد بود.

03 3 600x400 - ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

هنگامی که ثبت شرکت را در سامانه اداره ثبت شرکت ها انجام دادید، لازم است که مدارک مربوطه را نیز به این اداره از طریق پست سفارشی ارسال کنید. این مدارک شامل دو نسخه اظهارنامه شرکت، دو نسخه اساسنامه شرکت که به امضای تمامی اعضا رسیده باشد، دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره و تصویر مدارک هویتی سهامداران و بازرسین می باشد. تمامی مدارک فوق را بانضمام گواهی پرداخت سی و پنج درصد سرمایه شرکت، می بایست پس از تایید ثبت مشخصات در سامانه اداره ثبت شرکتها، برای این اداره ارسال نمایید.

شما می توانید برای انجام سریع تر ثبت شرکت سهامی خاص ، از خدمات ایران ثبت یاری بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *