مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی HSE

در هر پروژه مهمترین مورد بعد از مسائل فنی که توسط عوامل اجرایی پروژه رعایت می شود اصول ایمنی است.در این راستا صلاحیت همه عوامل اجرایی پروژه باید مورد تأیید باشد به این منظور شرکت های پیمانکاری جهت ورود به مناقصات و اکثر قراردادهایشان با کارفرمایان باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نمایند. وظیفه بررسی و سپس تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازموارد مهم شرکت در مناقصات است. شرکتها برای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید رتبه ( گرید ) سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار )یا مجوز بهره برداری از وزارت صنایع ، نیروی انتظامی ، تاییدیه صنوف و اتحادیه ها ( ویژه پیمانکاران حقیقی ) ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، وزارت راه و شهر سازی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشند.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ثبت نام در دوره های آموزش۲۰ساعته عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار استکه ویژه مدیرعامل یایکی ازاعضا هیات مدیره میباشد و دوره آموزشی ۸ ساعته ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران که ویژه تمامی افراد لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمانها میشود.باید تمامی گواهینامه های آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باشد.

ثبت نام در سایت گواهی صلاحیت ایمنی HSE

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می بایست از طریق سامانه ای که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی نموده به نشانی www.svcc.mcls.gov.ir اقدام نمایند.

روال کار برای اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بدین صورت می باشد که ابتدا جهت انجام یکسری مراحل و تشکیل پرونده جهت صدورگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به سامانه (که در بالا به آن اشاره شد) مراجعه نموده ، پس از عضویت در سایت مذکور جهت ادامه ی مراحل باید یکسری اطلاعات را در سامانه ثبت نمود.

اطلاعات از قبیل موارد ذیل می باشند:

 • مشخصات پیمانکار محترم
 • اطلاعات دفتر
 • اطلاعات مجوز پیمانکاری
 • سوابق فعالیت در سه سال گذشته
 • حوادث رخ داده در سه سال گذشته
 • همچنین اسکن مدارک نیز باید ارسال شود.
 • بعد از ثبت نام در سامانه باید حتماً از کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان به صورت تلفنی استعلام و تأییدیه ثبت نام دریافت شود؛ سپس حتما اصل مدارک جهت تشکیل پرونده فیزیکی ارائه شود.

برای تشکیل پرونده فیزیکی و انجام سایر امور جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کافیست از شرکت متقاضی یک نماینده که به اطلاعات حقوقی شرکت اشراف دارد انتخاب شود باید در نظر داشت که هر شرکت جهت تشکیل پرونده بایستی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان خود مراجعه کند.

چگونگی گواهینامه صلاحیت ایمنی

سامانه اخذ گواهینامه تائیدصلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسرکشور مرحله سوم است. وارد سایت میشویم دارای دو درگاه میباشدیکی کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ،هردو درگاه زیرنظر وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی به آدرس svcc.mcls.gov.ir میباشد.بعداز ثبت نام و ارسال مدارک فیزیکی ،پرونده به اداره کار استان مربوطه ارسال میشود.

بازرسی مرحله چهارم است .پرونده به شهرهایی پیمان درآنجاست فرستاده میشود .لازم بذکر است باید تمامی پیمانها معرفی شده باشد و طبق جدول۲۰ اظهارنامه مالیاتی پیمانهای تمام شده باید مفاصاحساب بیمه گرفته شود . رفع نواقص تذکرداده شده ازطرف بازرس وگرفتن تاییدیه بازرسی.

مرحله پنجم پرونده بعداز بازرسی به اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی ارجاع داده میشودو پرونده کمیته تشخیص صلاحیت ارسال میشود، این کمیسیون متشکل از معاون روابط کار بعنوان رئیس کمیته ، بازرس اداره کار، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان، نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، نماینده تشکل های کارگری استان، نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی تشکیل میشود و پرونده شرکت موردنظرموردبررسی قرارمیگیرد و در صورت تائید با صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی موافقت میشود .

هدف از گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 • تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)
 • تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاری
 • توجه به مقررات و دستورالعمل های ایمنی در فعالیت های پیمانکاری
 • شناسایی عوامل خطرساز و حذف و مدیریت آن ها
 • ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار

موارد مهم در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

داشتن مجوز کار ( صلاحیت اداره کار ) یا گرید ( رتبه یا صلاحیت پیمانکاری ) برای تشکیل پرونده گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی است.

بدین مفهوم که یکی از این مدارک برای تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز است و سازمان درصورت عدم داشتن مجوز کار یا گرید باید ابتدا جهت دریافت گواهی صلاحیت اداره کار ( مجوز کار ) یا صلاحیت پیمانکاری ( گرید یا رتبه ) اقدام نماید.

چک لیست ایمنی

[ دوره های مرتبط با اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ]

| دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان)

| گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

| دوره آموزش ایمنی عمومی مسئول ایمنی

| دوره آموزش ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی)

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش ایمنی کارفرمایی ویژه کارفرمایان)

دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار (آموزش ایمنی کارفرمایی ویژه کارفرمایان)، دوره‌ای است که شرکت‌ها جهت دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، موظف هستند بگذرانند. کلیه شرکت‌هایی که درخواست دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشند، باید حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت، این دوره را بگذرانند.

سؤالات متداول دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار (ایمنی کارگری)

این دوره برای چه کسانی ضروری است؟

دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار (ایمنی کارگری)، از نظر قانونی برای کلیه کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری( مطابق با لیست بیمه) ضروری می‌باشد. همچنین درصورتی‌که شرکت در نظر داشته باشد که گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را اخذ نماید، حتماً باید گواهینامه ی آموزش ایمنی کارگران خود را (دفتر مرکزی و کارگاه های فعال)، در سایت بارگزاری نماید.

مرجع برگزاری دوره کیست؟

دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار (ایمنی کارگری) زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و توسط مدرسین اداره کار برگزار میگردد.

آیا حضور کلیه نفرات در کلاس ایمنی کارگری الزامیست؟

با توجه به برگزاری دوره آموزش ایمنی کارگری تحت نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، و همچنین تدریس دوره مذکور توسط مدرسین مربوطه از اداره کار و همچنین حضور بازرسین اداره کار در محل کلاس جهت بررسی صحت برگزاری دوره با توجه به تعداد نفرات اعلام شده، حضور کلیه کارگران در کلاس الزامی می باشد.

گواهی نامه دوره چگونه صادر می‌شود؟

با توجه به این موضوع که دوره آموزش ایمنی کارگری ، زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌شود، گواهی نامه این دوره از سوی این مرکز صادرشده و جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر می‌باشد.همچنین چند روز پس از برگزاری دوره امکان مشاهده نتیجه آزمون و تصویر گواهینامه به صورت آنلاین در سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار امکان پذیر می باشد.

مدت اعتبار گواهی نامه دوره برگزار شده چقدر می‌باشد؟

با توجه به این موضوع که دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار (ایمنی کارگری) جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشد، فردی که این گواهی نامه را اخذ نماید، می‌تواند در هرزمانی که جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز به ارائه گواهی نامه این دوره باشد آن را ارائه و محدودیت زمانی برای اعتبار آن وجود ندارد.

سؤالات متداول دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان):

این دوره برای چه کسانی ضروری است؟

دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان)، ازنظر قانونی برای کلیه مدیرعامل‌های شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها ضروری می‌باشد. همچنین درصورتی‌که شرکت در نظر داشته باشد که گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را اخذ نماید، حتماً یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت باید دوره را بگذراند.

آیا شرکت در کلیه جلسات دوره ضروری می‌باشد؟

با توجه به این موضوع که در دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزارشده و در طول دوره، بازرسان اداره کار در محل دوره حاضر می‌شوند، حضور در کلیه کلاس‌ها و آزمون نهایی الزامی می‌باشد.

ما در تهران نیستیم، هیچ فکری به حال شهرستان‌ها نمی‌کنید؟

با توجه به محدودیت‌های اداره کار درزمینه برگزاری کلاس آموزش ایمنی کارفرمایی(آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) به‌منظور اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، دوره‌ها در حال حاضر در تهران برگزار می‌شود. ولی با توجه به نیاز شرکت‌های حاضر در شهرستان‌ها، درصورتی‌که تعداد ثبت‌نام کننده‌ها در یک شهرستان به حدنصاب برسد، این دوره در شهرستان‌ها هم برگزار می‌شود.

گواهی نامه دوره چگونه صادر می‌شود؟

با توجه به این موضوع که دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) ، زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌شود، گواهی نامه این دوره از سوی این مرکز صادرشده و جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر می‌باشد.

مدت اعتبار گواهی نامه دوره برگزارشده چقدر می‌باشد؟

با توجه به این موضوع که دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشد، فردی که این گواهی نامه را اخذ نماید، می‌تواند در هرزمانی که جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نماید، گواهی نامه این دوره را ارائه نموده و محدودیت زمانی برای اعتبار آن وجود ندارد.

دوره ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) شامل 20 ساعت آموزش می‌باشد که زیر نظر مدرسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌شود.

لازم به ذکر می‌باشد بر اساس آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب سال 1389، کلیه شرکت‌های پیمانکاری که حتی نیاز به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ندارند، باید دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) را بگذرانند.

WhatsApp Image 2021 08 30 at 5.33.15 PM 1 - گواهی صلاحیت پیمانکاری